Subsidie ramen en deuren 2023

Ga je oude ramen of deuren vervangen? Check of je subsidie krijgt. In 2023 kun je gebruik maken van de ISDE, een overheidssubsidie voor isolatie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. De wijzigingen en voorwaarden kun je vinden op de website van rvo.

NU OOK SUBSIDIE VOOR ÉÉN ISOLATIEMAATREGEL

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt u op de website van rvo.

Meer weten? Ga naar www.rvo.nl