Jouw project verduurzamen. Hoe doe je dat?

Steeds meer projecten worden tegenwoordig zo duurzaam mogelijk gebouwd. Dit gebeurd niet alleen om het milieu te sparen, maar ook om de energierekening van jouw klant straks zo laag mogelijk te houden. Zeker sinds de energieprijzen sterk zijn gaan stijgen willen steeds meer Nederlanders hun woning flink gaan verduurzamen. De kosten van verduurzaming zijn echter vaak nog een (te) hoge drempel. Gelukkig heeft de overheid een aantal subsidieregelingen beschikbaar gesteld. Met producten van PaSCAL ramen en deuren help jij je klant aan een duurzame woning. Ook voor woningen met nul op de meter bieden wij perfect geïsoleerde producten.

Trias Energetica

Het concept kent 3 stappen, welke ook in deze volgorde uitgevoerd dienen te worden:

  1. Gebruik zo min mogelijk energie
  2. Gebruik duurzame energie
  3. Gebruik zo min mogelijk fossiele brandstoffen.

Wij willen de eerste stap graag verder uitlichten. Dit omdat kozijnen hier een erg belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Deze eerste stap is dan ook de meest economische stap. Energie die niet verloren gaat hoef je simpelweg niet te betalen. Door je huis “een jas aan te trekken” zorg je ervoor dat er  zo min mogelijk warmte verloren gaat via het dak- wanden en vloer. Geadviseerd wordt om van boven naar beneden te isoleren, warme gaat tenslotte naar boven.
Via een niet, of slecht geïsoleerd dak verlies je 30% van de totale energie. Muren vormen samen met de kozijnen en glas de tweede stap. Door deze beter te isoleren reduceer je warmteverlies tot 20%. Het renoveren van kozijnen is dan ook een zeer grote stap in energiebesparing. Uiteraard is voor nieuwbouw de keuze van de juiste isolatiewaardes enorm belangrijk. Dalende stookkosten met een verhoogd wooncomfort, een echte win-win situatie. Bij stap 2 is het idee dat energie dat overblijft zo veel mogelijk duurzaam opgewekt wordt. Men kan hier denken aan zonnepanelen, windmolens en een warmtepomp. De laatste stap, stap 3, is om energiebronnen welke opraken zo slim mogelijk te gebruiken. In een ideale wereld zou door het correct gebruik van stap 1 en 2, stap 3 vermeden kunnen worden.

Het trias energetica concept beschrijft 3 concrete stappen om een huis energiezuinig te maken.
Door het toepassen van deze drie basisvuistregels kan er flink voordeel worden gehaald door verduurzaming.

Tot 30 procent subsidie op isolatiemaatregelen

Bij oude kozijnen gaat veel energie verloren. Dat geldt ook voor kozijnen met dubbelglas die vóór 1995 zijn geplaatst. Ongeacht of het gaat om houten, aluminium of kunststof kozijnen. Alleen glas vervangen lost niets op. Het gaat vooral om de techniek van het kozijnprofiel. Veel warmte ‘lekt’ namelijk weg bij de randen van het glas (in het kozijn), bij de kozijnranden én bij de aansluiting op het metselwerk.

Ga je voor jouw volgende project oude deuren of ramen vervangen? Voor duurzame maatregelen kan de huiseigenaar bij de verbouwing of renovatie van eigen woning gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze subsidie is bestemd voor investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op het warmtenet en 5 hoofdmaatregelen op het gebied van isolatie: gevelisolatie, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en HR++ glas of triple glas.

Met de ISDE-subsidieregeling kan je klant ongeveer 30% van de kosten terugkrijgen. Daarvoor moeten er binnen een jaar tenminste twee delen van de woning geïsoleerd worden. Je kunt bijvoorbeeld de spouwmuur isoleren én isolerende kozijnen met triple glas plaatsen. Er mag ook één isolatiemaatregel gecombineerd worden met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.

In 2023 kan je klant ook subsidie aanvragen voor één isolatiemaatregel. Deze maatregel moet wel genomen zijn na 1 april 2022. Je klant krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt hij of zijn binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een schatting. De exacte subsidiebedragen en voorwaarden bij één of 2 (of meer) maatregelen vindt je op de pagina van de isolatiemaatregelen van het rvo.

Subsidie voor nieuwe kozijnen?

De subsidie op kozijnen valt samen met die van HR++ glas of triple glas. Jouw klant krijgt subsidie op kozijnen als je direct ook HR++ glas of triple glas plaatst. Voor triple glas geldt bovendien dat het in isolerende kozijnen geplaatst moet worden.

Alle kozijnen van PaSCAL ramen en deuren zijn isolerend en worden standaard geleverd met HR++ glas. Triple glas is op aanvraag verkrijgbaar.

Ga je daadwerkelijk subsidie aanvragen, dan is het belangrijk om te weten dat je dit voor maximaal 45m2 HR++ glas en triple glas kunt doen. Wil je HR++ en triple glas combineren door bijvoorbeeld in de slaapkamers voor HR++ glas te kiezen, terwijl je in de woonkamer en keuken triple glas laat plaatsen? Dan moet het totaal aantal m2 dat vervangen wordt, minimaal 8m2 zijn. Het maximum aantal m2 blijft hetzelfde.

Subsidie aanvragen

Je klant kan de subsidie aanvragen op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Hij of zij moet eerst het stappenplan doorlopen zodat hij of zij precies weet wat er nodig is voor een aanvraag. Of gebruik de rekentool voor een indicatieve berekening van te ontvangen subsidie.
Meerdere keren subsidie aanvragen voor dezelfde woning mag, maar het moet dan wel om andere hoofdmaatregelen gaan.

Naar de website >>